FAQ autolease

Gebruik

De bestuurder van de lease-auto dient in bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. De verantwoording voor wie in de auto mag rijden ligt te allen tijde bij de contractant. De afspraken die gemaakt zijn met uw werkgever gelden hiervoor.
U kunt, voor eigen rekening, een trekhaak of andere accessoires laten monteren, mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Verwijdering hiervan, voor inlevering van de auto, is alleen toegestaan als dit geen beschadiging van de auto tot gevolg heeft. Houdt u er wel rekening mee dat door u zelf aangeschafte accessoires niet zijn meeverzekerd!

Reparatie & Onderhoud

Onderhoud en reparaties worden in de regio Sittard uitgevoerd door Care4Cars. Afspraken kunt u inplannen via de online agenda of een mail sturen naar onderhoud@rentarolla.nl  . In overleg mag uw auto naar een andere garage / merkdealer.

Banden & winterbanden

Wij verzoeken u om de zomerbanden in maart-april op de auto te laten monteren en de winterbanden in oktober-november. Voor opslag van de banden wordt gezorgd. Voor het inplannen van een bandenwissel kunt u een een bericht sturen via het contactformulier .
De minder kostbare en makkelijke vorm van winterbanden is 4 seizoenenbanden. RentaRolla gebruikt uitsluitend A-merken banden om maximale veiligheid te waarborgen. Daarbij behoort het wisselen van zomer- naar winterbanden tot de verleden tijd.

Schade en verzekeringen

Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien verzekering via RentaRolla in het leasecontract is opgenomen.

U dient een schade direct aan ons te melden.

Indien er geen tegenpartij bij de schade betrokken is, kunt u de schade melden  via een bericht of per mail naar schade@rentarolla.nl.

Indien er wel een tegenpartij betrokken is, wijzen wij u op het volgende:

 • Vul altijd een SAF (Schade Aanrijdings Formulier) in volgens de instructies op het formulier.
 • Teken het formulier echter NIET als u het niet eens bent met de gebeurtenis zoals deze op het formulier beschreven wordt.
 • Maak duidelijke foto’s van de schade én van het kenteken van de tegenpartij.
 • Verstuur het ingevulde en ondertekende (tenzij u niet akkoord bent) schadeformulier binnen 48 uur naar ons.

Schadereparaties aan leaseauto’s worden door WellColl gerepareerd. U kunt bij een van de vestigingen uw auto aanbieden voor herstel. Schade aan uw leaseauto mag alleen worden hersteld na onze toestemming.

Schades die niet gemeld worden d.m.v. een schade-aangifteformulier, worden na beëindiging van het leasecontract vastgesteld en aan u in rekening gebracht. Bij schades in het buitenland is het aan te raden de politie in te schakelen.

Mocht uw auto als gevolg van schade niet meer kunnen rijden, belt u dan het alarmnummer 026-3553368 . De hulpdienst regelt indien nodig de berging en levert een vervangende auto.

Ten aanzien van schade hebben wij nog een aantal zaken die van belang zijn voor u op een rijtje gezet:

 • Vul altijd het schade-aangifteformulier volledig in ook al beweert de politie dat dit niet nodig is.
 • Neem, indien mogelijk, foto’s van de situatie.
 • Doe nooit toezeggingen aan de tegenpartij inzake schadevergoeding of schuldvraag.
 • Het is niet toegestaan schades onderling te regelen.
 • Correspondentie met de tegenpartij loopt altijd via RentaRolla.
 • Bij beschadigingen aan uw auto zonder tegenpartij dient u altijd een politierapport op te laten maken (parkeerschade, inbraakschade e.d.).
 • Diefstal van mobiele telefoons, laptops en andere elektronische apparatuur is niet gedekt.
 • Indien de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs e.d. verkeert, vervalt de verzekeringsdekking en worden de gehele kosten, WA en Casco, in rekening gebracht bij de lessee.

Indien de auto niet verzekerd is via RentaRolla dient u contact op te nemen met uw verzekering.

Wanneer het een ‘niet verhaalbare’-schade betreft, wordt er aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico. Bij een ‘verhaalschade’ zal RentaRolla proberen de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij(en). Er wordt in dit geval geen aanspraak gemaakt op uw Eigen Risico.
U kunt een nieuw exemplaar aanvragen via berijdersdesk@rentarolla.nl of afhalen bij een WellColl | RentaRolla vestiging.
Een duplicaat groene kaart kunt aanvragen door een mail te sturen met uw naam,  en kenteken. Wij mailen u een exemplaar binnen 5 werkdagen.

Indien de auto niet is verzekerd via RentaRolla dient u contact op te nemen met uw eigen verzekeraar of tussenpersoon.

Niet de verzekeringsmaatschappij, niet de arts en ook niet de leasemaatschappij bepaalt of u weer mag autorijden na een medische ingreep. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is de enige juiste instantie die hier over beslist. Via het CBR kan een Eigen Verklaring aangevraagd worden. De verantwoordelijkheid om melding te maken van een ingreep ligt bij de houder van het rijbewijs. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBR.

Vervangend vervoer

 

Bij vervangend vervoer wordt een auto ingezet van 1 klasse kleiner dan de lease auto. Wanneer er vervangend vervoer is opgenomen in de leaseovereenkomst wordt dir vergoed na 24 uur. De gemaakte kosten in de eerste 24 uur worden doorbelast aan de lessee.

Bij stranding in het buitenland kunt u ook gebruik maken van vervangend vervoer. Wanneer het vervangend vervoer is opgenomen in de leaseovereenkomst komt dit voor rekening van RentaRolla. Ook hier zijn de eerste 24 uur voor rekening van de lessee.

24 -uurs alarmservice

Ons 24-uurs alarmnummer is bereikbaar via nummer 026-3553368
Via de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangend vervoer komen voor rekening van RentaRolla, voor zover deze kosten zijn opgenomen in de lease-overeenkomst. Niet gedekte kosten worden doorberekend aan de lessee.
Het bergen c.q. afslepen van uw caravan is geregeld op uw caravanverzekering en van een aanhangwagen op uw WA-verzekering.

Brandstof

Neem contact op met ons of laat uw wagenparkbeheerder contact opnemen.
Tip: verwerk uw pincode in een van de telefoonnummers in uw mobiele telefoon.
Dit hangt helemaal af van de afspraken die uw organisatie heeft gemaakt. Als er twee magneetstrippen op uw bandstofpas staan,en deze is voorzien van het DKV logo, bent u er zeker van dat u ook in het buitenland kunt tanken bij een tankstation met het DKV logo.

Inlevering

Wanneer de looptijd van het leasecontract is verstreken kunt u de auto inleveren bij RentaRolla Milieuparkweg 2 te Sittard. In overleg is het ook mogelijk de auto in te leveren op een andere locatie binnen Nederland. Het afstemmen daarvan kan via 088-7580881 of autolease@rentarolla.nl

Uw lease-auto kopen?

De contractant heeft altijd de mogelijkheid de auto van ons over te nemen. Voor een overnameprijs kunt u contact opnemen met 088-7580881 of autolease@rentarolla.nl

Bekeuringen

Indien het om een beschikking van het CJIB gaat kunt u in beroep gaan. U moet dan bezwaar aantekenen tegen de eerste beschikking ook al heeft RentaRolla de bekeuring al betaald. Op de voorzijde van de beschikking staat het adres waar uw bezwaar naar toe verstuurd moet worden, stuur ook altijd een kopie van de beschikking mee en vermeld in het beroepschrift uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. Mocht u beroep worden ingewilligd, dan stort het CJIB het bedrag terug op de rekening van RentaRolla, waarna wij het bedrag aan u crediteren.
Op de naheffingsaanslag parkeerbelasting vindt u informatie over het indienen van een bezwaar. Indien uw bezwaar ingewilligd wordt zal de desbetreffende gemeente het bedrag terugstorten op de rekening van RentaRolla, waarna wij het bedrag aan u crediteren.

Facturatie

Uw vraag kunt u voorleggen aan de afdeling Financiële administratie via administratie.autolease@rentarolla.nl . Zij behandelen uw vraag en nemen contact met u op.
Op verzoek kunt u een kopie van de factuur ontvangen van de afdeling Financiële administratie via administratie.autolease@rentarolla.nl